سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 2016-05-10 12:09

فرصت‌های شغلی

 Web Application Developer

مهارت های مورد نیاز

 • مهارت در JavaScript
 • تجربه در طراحی و پیاده سازی RESTful APIs
 • تجربه کار با Framework های JavaScript مانند React
 • تجربه کار با HTML5 و CSS3 و همچنین Framework های آنها

 

مهارت های ترجیحی

 • تجربه کار با Realtime Web Technologies مانند WebSocket و SSE
 • تجربه نوشتن نرم افزار Desktop با استفاده از Web Technologies مانند NW.js

 

 Web Service Developer

مهارت های مورد نیاز

 • تسلط بر یکی از زبان های Python, PHP, Ruby و یا Elixir
 • تجربه در طراحی و پیاده سازی RESTful APIs
 • تجربه کار با بانک های اطلاعاتی SQL یا NoSQL

 

مهارت های ترجیحی

 • تجربه در سیستم عامل Linux و ابزارهای آن
 • علاقه مند به نوشتن نرم افزارها به صورت Scalable, Reliable و Available

 

Data Service Developer

مهارت های مورد نیاز

 • تسلط بر یکی از زبان ها در بستر JVM مانند Java یا Scala
 • تجربه کار با بانک های اطلاعاتی SQL یا NoSQL
 • تجربه توسعه نرم افزار به صورت Microservice
 • داشتن دانش عمومی نسب به Network Concepts and Protocols
 • تجربه در Clustering and Distributed Systems
 • علاقه مند به نوشتن نرم افزارها به صورت Scalable, Reliable و Available

 

مهارت های ترجیحی

 • تجربه در Functional Programming
 • تجربه کار در اکوسیستم Scala
 • تجربه کار با سیستم عامل Linux و ابزارهای آن

 

Core Service Developer

مهارت های مورد نیاز

 • تجربه در Socket Programming به هر زبانی
 • علاقه مند به یادگیری و توسعه نرم افزار در بستر Erlang/OTP
 • تجربه در سیستم عامل Linux و ابزارهای آن
 • داشتن دانش عمومی نسب به Network Concepts and Protocols
 • علاقه مند به نوشتن نرم افزارها به صورت Scalable, Reliable و Available

 

مهارت های ترجیحی

 • تجربه در Functional Programming
 • تجربه در TCP/IP Protocol Suite
 • تجربه در Clustering and Distributed Systems
 • مهارت در ابزارهای Tuning و Observation در سیستم عامل Linux

 

iOS Application Developer

مهارت های مورد نیاز

 • تسلط بر Objective-C
 • تسلط بر iOS Development Kit (SDK)
 • تجربه استفاده از Third-Party Libraries
 • حداقل یکسال تجربه توسعه در بستر iOS
 • تجربه کار با SQLite database

 

مهارت های ترجیحی

 • تجربه در Concurrent Programming Paradigms
 • تجربه در (Test Driven Development (TDD
 • درک مفاهیم C Programming Language
 • داشتن دانش عمومی نسبت Android Native Development Kit (NDK)
 • داشتن دانش عمومی نسب به Network Concepts and Protocols

 

Android Application Developer

مهارت های مورد نیاز

 • تسلط بر (Java Platform, Standard Edition (SE
 • تسلط بر (Android Software Development Kit (SDK
 • تجربه در توسعه Android Components
 • حداقل یکسال تجربه توسعه در بستر Android
 • تجربه کار با SQLite database

 

 مهارت های ترجیحی

 • تجربه در Concurrent Programming Paradigms
 • تجربه در (Test Driven Development (TDD
 • درک مفاهیم C Programming Language
 • داشتن دانش عمومی نسبت (Android Native Development Kit (NDK
 • داشتن دانش عمومی نسب به Network Concepts and Protocols

  

DevOps Engineer

مهارت های مورد نیاز

 • تجربه کاربردی و مسلط در نصب و راه اندازی سیستم های بر پایه یونیکس مانند Debian و  FreeBSD
 • تجربه کاربردی در نصب و راه اندازی سرویس های مانبتورینگ مانند Zabbix, Cacti, elasticsearch, syslog
 • دانش و تجربه بسیار خوب در راه اندازی سیستمهای مجازی سازی همانند VMware ESXi

 

 مهارت های ترجیحی

 • آشنایی با دیواره های آتش سخت افزاری و نرم افزاری
 • آشنایی با SAN Storage و SAN Switches
 • آشنایی با سیستم های مدیریت تنظیمات مانند SaltStack, Ansible, Chef
 • داشتن دانش عمومی نسب به Network Concepts and Protocols

 

 ویژگی های فردی

 • داشتن مهارت برقراری ارتباط موثر در قالب کار تیمی
 • علاقه مند به یادگیری

 

در صورت تمایل به همکاری، لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل jobs [at] bisphone [dot] com ارسال نمایید.

بیسفون برای آیفون

اپ استور
سیب اپ

بیسفون برای وب

نسخه وب
X