در حال بررسی...
يكشنبه 5 شهريور 1396 2017-08-27 11:10

تعرفه های تماس

مقاصد پر مخاطب

کشور اپراتور قیمت (ریال بر دقیقه)
ایران تمام اپراتور ها 21,600
افغانستان تمام اپراتور ها 20,400
چین تمام اپراتور ها 1,000
هند تمام اپراتور ها 1,000
عراق اپراتور ثابت در اکثر شهرها 23,700
عراق اکثر اپراتور موبایل 34,500
پاکستان اکثر اپراتور ها 8,200
عربستان سعودی اپراتور ثابت 13,500
عربستان سعودی تمام اپراتورهای موبایل 19,900
ترکیه اکثر اپراتورهای موبایل 32,300
ترکیه اپراتور ثابت 7,600
امارات متحده عربی تمام اپراتور ها 26,300
اتریش اپراتور ثابت 19,800
اتریش MOBILKOM 41,600
اتریش HUTCHISON 3G 41,300
اتریش ONE 41,500
اتریش YESSS 40,800
اتریش ORANGE 40,800
اتریش TMOBILE 41,000
اتریش TELE2 43,000
ارمنستان اپراتور ثابت 28,300
ارمنستان VIVACELL 37,200
ارمنستان ARMEN TEL 37,300
ارمنستان ORANGE 37,300
ارمنستان KARABAKH 26,500
اردن اپراتور ثابت 25,500
اردن اکثر اپراتورهای موبایل 30,300
اسپانیا اپراتور ثابت 500
اسپانیا VODAFONE 28,800
اسپانیا XFERA 2,800
اسپانیا ORANGE 2,800
اسپانیا TELEFONICA 31,200
استرالیا اپراتور ثابت 3,200
استرالیا تمام اپراتورهای موبایل 4,500
انگلستان اپراتور ثابت 400
انگلستان تمام اپراتورهای موبایل 44,900
ایالات متحده آمریکا تمام اپراتور ها 400
ایتالیا اپراتور ثابت 400
ایتالیا تمام اپراتورهای موبایل 14,900
آلمان اپراتور ثابت 800
آلمان اکثر تمام اپراتورهای موبایل 2,700
بلژیک MOBISTAR 59,300
بلژیک PROXIMUS 4,000
بلژیک BASE 4,000
بلژیک TELENET 16,300
بلژیک اپراتور ثابت 15,500
بلژیک TIMSI 16,300
تاجیکستان اپراتور ثابت 25,900
تاجیکستان تمام اپراتورهای موبایل 27,000
تایلند تمام اپراتورهای موبایل 3,900
تایلند اپراتور ثابت 5,000
روسیه اپراتور ثابت 239,300
روسیه تمام اپراتورهای موبایل 40,500
ژاپن اپراتور ثابت 4,000
ژاپن تمام اپراتورهای موبایل 5,800
سوئد اپراتور ثابت 400
سوئد تمام اپراتورهای موبایل 1,900
سوئیس اپراتور ثابت 3,000
سوئیس LYCAMOBILE 13,000
سوئیس ORANGE 63,200
سوئیس SUNRISE 70,800
سوئیس SWISSCOM 64,200
سوئیس TELE2 86,300
سوئیس BARABLU 82,300
فرانسه اپراتور ثابت 1,100
فرانسه BOUYGUES TELECOM 11,600
فرانسه BOUYGUES 11,600
فرانسه GLOBALSTAR 11,600
فرانسه ORANGE 11,600
فرانسه SFR 1,800
فرانسه FREE 2,400
کانادا تمام اپراتور ها 300
کره جنوبی اپراتور ثابت 1,500
کره جنوبی تمام اپراتورهای موبایل 1,700
لبنان اپراتور ثابت 14,300
لبنان تمام اپراتورهای موبایل 27,400
مالزی اپراتور ثابت 2,100
نروژ اپراتور ثابت 2,100
نروژ تمام اپراتورهای موبایل 1,800
هلند اپراتور ثابت 56,900
هلند اکثر اپراتورهای موبایل 56,900
X